top of page

CV

Přítomnost

V současné době si stále ještě užívám toho daru být mámou čtyřem báječným dětem. Občas si odskočím k tvorbě informačních rešerší nebo se realizuji při vedení Místní knihovny v Kudlovicích. Těší mě velmi navázaná spolupráce s dětmi z tamní Základní školy. Jako koníčka jsem si před lety vybrala studium oboru Informační studia a knihovnictví. Tento obor mi otevřel zcela nový svět plný nekonečných možností. Ačkoli jsem magisterské studium v roce 2015 úspěšně ukončila, brzy se mi začalo po inspirujícím světě stýskat, a proto jsem se brzy stala opět studentkou. Tentokrát jsem se vrhla do světa technologií ve vzdělávání. V červnu 2017 jsem úspěšně ukončila Pedagogické studium se zaměřením na technologie ve vzdělávání na MU v Brně.

Work experience
Knihovnice
2003 - současnost
V Místní knihovně v Kudlovicích vedu malou knihovnu. Máme otevřeno jen dvě hodiny týdně, ale mimo to organizuji řadu kulturních akcí pro veřejnost a děti z tamní ZŠ.
Informační rešeršér

​2010 - 2016

 

Příležitostně jsem dle zadání zahraničních klientů vytvářela informační rešerše z různých oblastí převážně průmyslové výroby.

 

Editor vzdělávacícho obsahu
MU

červen - září 2015​

Krátkodobý projekt, jehož náplní byla hlavně tvorba a úprava vzdělávacích materiálů.

Samostatná referentka, průvodkyně

​2000 - 2003, 2006

Pro incomingovou cestovní agenturu E-TOURS jsem připravovala itineráře a vyřizovala administrativní činnosti s tím spojené. V letních měsících jsem pracovala také jako průvodkyně anglických a amerických skupin.

Znalosti a dovednosti

Jazyk anglický B2

Jazyk německý A2

Jazyk francouzský základy

MS Office

Základy HTML a SQL

Knihovní systém CLAVIUS

Prezentační dovednosti

Time management

Grafické editory

Řidičský průkáz sk. B

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání
KISK FF MU

2016 - 2017

 

Kurz je koncipován jako dvou- či třísemestrální (dle volby studenta – třetí semestr může věnovat psaní závěrečné práce a přípravě na komisionální zkoušku) a vede k zisku osvědčení ve smyslu § 9 odst. 1. písmene d) bod 3 zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Vzdělávací obsah kurzu klade nad rámec obecného pedagogického minima důraz na vztah technologií a vzdělávání, ve shodě s přijatou Strategií digitálního vzdělávání v ČR. Záměrem kurzu je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí také technologické dovednosti tak, aby absolvent studia byl schopen nejen vykonávat pedagogickou činnost, ale především působit ve školní praxi jako pedagog pro 21. století, který aktivně vytváří digitální učební materiály, spravuje  e-learning, komplexně ve škole rozvíjí vzdělávací technologie a implementuje je do každodenního vzdělávacího procesu. 

 

Informační studia a knihovnictví - magisterské studium
KISK FF MU

​2014 - 2015

 

Diplomová práce - Výzkum informačního chování, postojů k open access a publikačního chování akademických pracovníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Informační studia a knihovnictví - bakalářské studium
KISK FF MU

​2010 - 2013

 

 

Diplomovaná dětská sestra

SZŠ a VZŠ Zlín

​1997 - 2000

 

Gymnázium Uherské Hradiště

​1993 - 1997

Vzdělání
bottom of page